Monetarne koło historii

monetarne_kolo_historii.jpg

Interesujący jest fakt, że pieniądz jest wynalazkiem starszym niż koło. W równym stopniu można zaskakiwać to, że nasi pradziadowie w epoce neolitu byli w

Cyztaj dalej